Uitwerkingen Getal & Ruimte klas 2 HAVO/VWO deel 2


Hoofdstuk 6 - De stelling van Pythagoras
6.1 Rechthoekige driehoeken (opgave 1 t/m 9)
6.2 Het berekenen van schuine zijden (opgave 10 t/m 21)
6.3 Berekeningen met de stelling van Pythagoras (opgave 22 t/m 41)
6.4 Pythagoras in de ruimte (opgave 42 t/m 52)

Advertenties
Hoofdstuk 7 - Kwadratische vergelijkingen
7.1 Grafieken en vergelijkingen (opgave 1 t/m 9)
7.2 Vergelijkingen van de vorm x2 = c (opgave 10 t/m 19)
7.3 Buiten haakjes halen (opgave 20 t/m 29)
7.4 De product-som-methode (opgave 30 t/m 43)
7.5 Kwadratische vergelijkingen (opgave 44 t/m 55)
7.6 Kwadratische vergelijkingen oplossen (opgave 56 t/m 71)

Hoofdstuk 8 - Inhouden en vergroten
8.1 Inhoud prisma en cilinder (opgave 1 t/m 14)
8.2 Inhoud piramide en kegel (opgave 15 t/m 27)
8.3 Vergroten en verkleinen (opgave 28 t/m 36)
8.4 Oppervlakte bij vergroten (opgave 37 t/m 50)
8.5 Inhoud bij vergroten (opgave 51 t/m 63)

Advertenties
Hoofdstuk 9 - Informatieverwerking
9.1 Informatieverwerking met grafen (opgave 1 t/m 12)
9.2 Telproblemen (opgave 13 t/m 33)
9.3 Gemiddelde, mediaan en modus (opgave 34 t/m 51)

Advertenties

Wiskunde.net © 2009 - 2015